Tekstbureau TekstParel schrijft in nauw overleg met de opdrachtgever: persberichten, webteksten, nieuwsbrieven, artikelen, brieven, speeches, brochures en advertorials.

Journalistiek

TekstParel is ervaren op het gebied van journalistieke tekstproducties. Een ervaring die voortkomt uit meer dan tien jaar intensieve samenwerking met de fotograaf en eindredacteur van weekkrant De Loop. TekstParel staat voor professionele teksten: uw teksten worden in nauw overleg bewerkt en herschreven totdat de perfecte tekst bij u op tafel ligt.

Webteksten

Veel meer dan enige andere marketingtekst moet een webtekst prikkelen en de aandacht vasthouden. De kwaliteit van de tekst bepaalt immers het succes van de communicatie.
Bezoekers hebben meestal haast. Ze zoeken informatie en willen die snel vinden. Lange onoverzichtelijke teksten laten uw bezoeker snel doorklikken naar een andere site. Uw website krijgt meer aandacht met korte, duidelijke en gestructureerde stukken tekst, met taal en toon die de doelgroep aanspreken.
Met deze wetenschap zal TekstParel de teksten voor uw site zo schrijven, dat alle informatie behouden blijft en de aandacht van uw bezoekers wordt vastgehouden.

Correcties en redigeren

Een tekst kan heel interessant zijn, wetenschappelijk onderlegd en vol staan met prikkelende statements en anekdotes. Maar met spelfouten, grammaticale missers, te lange zinnen en incorrecte interpunctie zal een tekst irritatie opwekken bij de lezer. Twijfelt u niet aan de inhoud van uw tekst, maar wel aan de juistheid van de Nederlandse taal? Laat een tekstcorrectie uitvoeren om uzelf van een foutloze tekst te verzekeren.
Hebt u zelf een tekst geschreven maar realiseert u zich dat structuur en stijl ontbreekt? Dan kunt u uitstekend terecht bij TekstParel. Uw tekst wordt geredigeerd zodat deze helder en toegankelijk wordt en aansluit bij uw doelgroep.